Hitvallasunk

Az Élet Folyama Alapítvány ugyanazt a hitet vallja, amely minden hívő osztályrésze, s melynek tartalmát egyszer s mindenkorra rögzítette az Újtestamentum. E közös újtestamentumi hiten belül a következőket valljuk a Bibliával, Istennel, Krisztussal, az üdvösséggel és az örökkévalósággal kapcsolatban:

  • A Biblia Isten teljes kijelentése, minden szavát Isten sugalmazta a Szent Szellem által.

  • Isten az egyetlen, örökkévaló Isten, ugyanakkor mindörökké Ő az Atya, a Fiú és a Szellem. E három személy megkülönböztethető, de nem választható el egymástól.

  • Isten testet öltött, hogy egy Jézus nevű, valóságos és tökéletes emberként megszülessen a földön. Jézus helyettesítő halált halt értünk a kereszten, hogy megváltson minket. Harmadnapon feltámadt halottaiból, s egy dicsőséges testbe költözött. Felment a mennybe, Isten jobbjára ült, aki mindenek Urává tette Őt.

  • Az ember elbukott, bűnössé vált, és Isten ítélete alá került, de Krisztus helyettesítő halála által megnyílt számára a bűntől és az ítélettől való szabadulás útja. Amikor valaki megtér Istenhez és hisz az Úr Jézus Krisztusban, örök megmentést és bűnbocsánatot nyer, megigazul Isten előtt, és békességet élvezhet Istennel. Ennek alapján a megmentett ember elnyeri Isten életét és természetét, Isten gyermekévé és Krisztus Testének tagjává lesz, a Testben növekszik, egybeépül másokkal és éretté válik.

  • Krisztus újra el fog jönni a földre, hogy magához vegye hívőit. Az örökkévalóságban együtt lakozunk majd Istennel az Új Jeruzsálemben - ez lesz a választottak megmentésének betetőzése.