Watchman Nee: Ábrahám, Izsák és Jákób Istene

Mire épül a keresztyén élet? Isten visszavonhatatlan ígéreteire, az általa Krisztusban elkészített dolgok élvezetére, és a Szellem szerető fegyelmezésének átalakító munkájára. Az "Ábrahám, Izsák és Jákób Istene" címen megjelent igehirdetésekben Watchman Nee e három ótestamentumi ősatya tapasztalataiból merít, s életüket a teljes keresztyén élettapasztalat jelképeként mutatja be. Attól kezdve, hogy Isten ígéreteire hittel válaszolunk, egészen addig, amíg átalakulásunk végső lépcsőfokaként teljesen át nem formálódunk az Ő Fiának képére, ugyanazokon a apasztalatokon kell keresztülmennünk, mint Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

186 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés