Watchman Nee: A győzedelmes élet

A Normális keresztyén élet címen megjelent jól ismert, klasszikus igehirdetéseit megelőző években Watchman Nee a győzedelmes életről tartott előadás-sorozatot. Ennek üzenetei sok tekintetben alapul szolgálnak a hívők számára a normális keresztyén élethez. A Győzedelmes élet ugyanolyan frissességgel, világossággal és eredetiséggel szól az olvasóhoz, mint a Normális keresztyén élet. Ezek az igehirdetések nem valamiféle magasrendű "szellemiség" megszerzésére szólítanak fel bennünket, hanem arra az egyszerű, normális keresztyén életre hívják el az olvasót, amely Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Ez a felhívás bizonyára visszhangra talál azoknak a kereső hívőknek az életében, akik tudatában vannak ugyan gyengeségüknek, mégis éreznek egy belső elhívást a győzelemre.

191 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés