Watchman Nee: A normális keresztyén gyülekezeti élet

Shanghaji és hankovi konferenciáin Watchman Nee a gyülekezetek, a szolgálat és a munka újtestamentumi alapelveiről és gyakorlatáról beszélt munkatársainak. Kijelentette: "Mi Isten Igéjét teljes egészében kívánjuk elfogadni és hirdetni... Igyekszünk követni Isten Szellemének vezetését, ugyanakkor az Igében mutatott példákra is oda akarunk figyelni. Drága kincs a Szellem vezetése, de ha nincs előttünk az Ige példája, akkor esendő gondolatainkat és megalapozatlan érzéseinket könnyen összetéveszthetjük a Szellem vezetésével, és téves útra sodródhatunk anélkül, hogy ezt észrevennénk." Ezeknek az alapelveknek a fényében őszintén megvizsgálta a saját munkáját az Úr előtt, útmutatást és bátorítást adott munkatársainak, és személyes bizonyságával erősítette meg, hogy az Újtestamentumban kinyilatkoztatott normális gyülekezeti élet gyakorlata ma is megvalósítható.

200 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés