Watchman Nee: A normális keresztyén hit

A könyv a szerző 1936-ban, Tiencsinben tartott igehirdetéseit tartalmazza, és azt vizsgálja, milyen a valódi keresztyén hit. Watchman Nee rámutat a keresztyénség és a többi vallás közötti különbségre, Jézus Istenségének központi jelentőségére, valamint a személye és tanításai közötti szoros kapcsolatra. Részletesen foglalkozik a Krisztusban nyert új élettel, a hitben való növekedéssel és a keresztyéneknek a világban betöltött helyével és szerepével. A kötetet két függelék egészíti ki. Az első a hívők egységének fontosságát hangsúlyozza, a második Isten létezésének bizonyítékait tárja elénk.

240 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés