Witness Lee: Élet-tanulmány a Jelenések könyvéről (1-4. kötet)

A Jelenések egy prófétai könyv (1,3; 22,7), mivel a benne található kinyilatkoztatás eljövendő dolgokra utal. Szigorúan véve azonban a Jelenések könyve nem is annyira prófécia, mint inkább egy megtörtént eseményekről szóló beszámoló. A legtöbb ige nem jövő, hanem múlt időben áll, jelezve, hogy a lejegyzett események már végbementek. Isten szempontjából mindaz, amit e könyv tartalmaz, közel kétezer évvel ezelőtt megtörtént. A Jelenések könyvében két fontos dolog beteljesüléséről olvasunk. Az első: Jézus bizonysága örökre bevégeztetett – az utolsó két fejezet szerint az Új Jeruzsálem építése befejeződöt. A másik fontos dolog, ami már beteljesült, a Sátánnal, Isten ellenségével való leszámolás. Isten szemében, sőt, még János testvérünk szemében is, a Sátán a tűz tavába vettetett (20,10).

770 oldal,   4000 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés