Witness Lee: Élet-tanulmány a Római levélrõl (1-4. kötet)

A Római levélbõl megtudjuk, hogyan válhat az egyedi Krisztus testületi Krisztussá, és hogyan válhatunk mi, akik valaha bûnösök és Isten ellenségei voltunk, Krisztus részévé, az Õ Testének alkotóelemeivé. A Római levél elmagyarázza, miként lehetséges ez, részletesen taglalva mind a keresztyén, mind a gyülekezeti életet. Így tehát a Római levél egyfajta továbbképzést nyújt számunkra a keresztyén és a gyülekezeti élet témakörében. Az Úr nyolc szót adott nekünk az egyes szakaszok jelölésére: bevezetés, kárhoztatás, megigazítás, megszentelõdés, megdicsõülés, kiválasztás, átformálódás és konklúzió... A Római levél három fõ pillére a megmentés, az élet és az építés. A megmentés az életet szolgálja, az élet pedig az építést, aminek eredményeként létrejön a Test, annak helyi kifejezõdéseivel együtt.

746 oldal,   4000 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés