Witness Lee: Élet-tanulmány a Héberekhez írt levélről (1-4. kötet)

A Héberekhez írt levél nagyon mély kinyilatkoztatást tartalmaz Krisztusról, az Isten által megbízott és felkent Személyről, aki Úttörőként belépett a dicsőség tartományába, most pedig az üdvösség Kapitányaként vezeti sok testvérét a dicsőségbe, valamint Főpapként, királyi és isteni papsága által, táplálja testvéreit mindazzal, ami Ő, s amit megszerzett és elért, hogy Önmaga reprodukcióivá tegye őket, és így létrejöhessen Isten testületi kifejeződése. A Héberekhez írt levél azt is felfedi előttünk, hogy ez a csodálatos Krisztus most összekapcsolódik a szellemünkkel, mely maga a szentek szentje Isten mai hajlékában, hogy a mi életünk legyen, és az élet törvényének segítségével az Ő képéhez hasonítson bennünket. Ezért mondja a 4,12, hogy válasszuk el a szellemünket a lelkünktől, lépjünk be a szentek szentjébe, és érintsük meg a kegyelem trónusát. Ezért szólít fel a 10,22, hogy jöjjünk előre a szentek szentjéhez igaz szívvel, és tapasztaljuk meg az élet törvényének működését. E törvény működése által valósul meg, hogy maga Krisztus, aki most a mennyekben szolgál, lényünkbe töltheti mindazt, ami Ő, és amit elért és bevégzett. Így Istennek sok fia lesz, akik az Ő teljes kifejeződését alkotják. Ez Isten üdvrendjének célja.

714 oldal,   4000 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés