Witness Lee: A Szellem a szellemünkkel

A Bibliának a Szent Szellemre vonatkozó kinyilatkoztatása szerint Isten arra vágyik, hogy az ember befogadja, megtapasztalja és élvezze Őt. Az emberi szellemről szóló kinyilatkoztatás pedig azt az egyetlen eszközt tárja elénk, mely által az ember megismerheti és megtapasztalhatja Istent. Az Isten Szellem, hogy az ember megérinthesse és befogadhassa Őt, és az emberi szellem az a különleges eszköz, mely ezt lehetővé teszi. Amikor hitünket Krisztusba vetjük, emberi szellemünk újjászületik a Szent Szellem által, egy szellemként összekapcsolódunk az Úrral, és a Szellem bizonyságot tesz a szellemünkkel arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

A Szellem a szellemünkkel c. könyvben Witness Lee egy mélyreható, megvilágosító, mégis csodálatosan gyakorlatias képet fest a hívők számára Isten megtapasztalásának újtestamentumi módjáról. Teljes és abszolút igei alapú látást adva mind az isteni Szellemről, mind az emberi szellemről, Lee testvér bemutatja, hogy a hiteles szellemi megtapasztalás nem viselkedésbeli változást vagy szabályokhoz és előírásokhoz való alkalmazkodást jelent. A valódi szellemiség a Szellem megismeréséből fakad, aki elegyedett a mi emberi szellemünkkel. Isten vágya az, hogy az Ő népe befogadja és élvezze Őt, és ez csak olyan mértékben lehetséges, amennyire megtanulunk Szellem szerint járni a szellemünkben. A Szellem a szellemünkkel egy felbecsülhetetlen értékű útmutatót kínál ehhez a tanulási folyamathoz.

138 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés