Witness Lee: Az élet fája

Amikor Isten megteremtette az embert, két fa elé állította: a jó és gonosz tudásának fája, valamint az élet fája elé. Isten figyelmeztette az embert, hogy kerülje a jó és gonosz tudásának fáját, mert azt szerette volna, ha az ember az élet fájának gyümölcsét választja, amely az Ő isteni életét jelképezi. Mivel Ádám rosszul választott, Isten elzárta előle az élet fájához vezető utat a bűn miatt. Sajnálatos, hogy még a napjainkban élő keresztyének is - annak ellenére, hogy megmosták ruháikat a Bárány vérében, s ezzel jogot nyertek az élet fájához
(Jel 22,14) - gyakran a jó viselkedést választják Krisztus befogadása és örömteli megtapasztalása helyett. Az Élet fája címen megjelent igehirdetésekben Witness Lee rámutat Isten szívének vágyára, amelyről a mai hívők többsége csak csekély látással és tapasztalattal rendelkezik. Isten nem jó magaviseletű keresztyéneket szeretne látni, hanem olyanokat, akik az élet fájának valóságaként tapasztalják meg és élvezik Krisztust, így teljesítve be Isten örökkévaló szándékát.

160 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés