Witness Lee: Az isteni ökonómia

A Biblia felfedi számunkra, hogy Isten be akarja tölteni magát az emberbe, hogy az ember teljes mértékben kifejezze Őt. Ez a terv, ez az isteni ökonómia már Mózes első könyvében megtalálható, majd fokozatosan bontakozik ki az Ó- és Újtestamentum további könyveiben. Végső kiteljesedése a Jelenések könyvének végén megjelenő Új Jeruzsálem. Istennek ez a vágya a teljes Bibliát átszövi, az elejétől a végéig.

Az isteni ökonómia címen megjelent üzenetekben Witness Lee nyomon követi Isten üdvrendjét a Teremtés könyvétől kezdve egészen a Jelenések könyvéig, az ember teremtésétől az Új Jeruzsálemben megnyilvánuló kiteljesedésig. Egy folyamatosan áramló folyóhoz hasonlóan az isteni ökonómia nemcsak a teremtésben fedezhető fel, hanem Krisztus fő lépéseiben - megtestesülésében, kereszthalálában és feltámadásában - is. Miután Krisztusba vetett hite által az ember megtapasztalja a megváltást, a Szellem élő víznek folyamaiként árad belé. Ennek az ökonómiának, vagy üdvrendnek köszönhetően Isten gazdag megtapasztalása és gyakorlati, mindennapi élvezete minden hívő osztályrészévé válik. Isten élő megtapasztalásának első lépése Isten örökkévaló tervének megismerése, ahogy ez Az isteni ökonómia című könyvben kibontakozik előttünk.

125 oldal,   800 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés