Witness Lee: A mi látásunk - Krisztus és a gyülekezet

Részlet az első fejezetből: "Isten központi látása az Ő szíve vágyát, az univerzummal kapcsolatos tervének lényegét tárja elénk. Ha figyelmesen olvassuk az Igét, láthatjuk, hogy Isten figyelme mindig Krisztusra és a gyülekezetre összpontosít. Idézzük fel a cezáreai Filippiben játszódó jelenetet, ahol Jézus ezt a kérdést teszi fel a tanítványoknak: "Ti pedig kinek mondotok engem?" (Máté 16,15) Péter ezt válaszolta: "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia." Ezt követően az Úr kősziklának nevezte Pétert, és azt mondta, hogy ezen a kősziklán fogja felépíteni a gyülekezetét (Máté 16,18).

Később, az Efézusiakhoz írt levél ötödik fejezetében, ahol Pál arról ír, hogy a férfi ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté, az apostol megjegyzi: "Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok" (31-32. vers). Ebben a két igerészben Krisztus és a gyülekezet szoros kapcsolatban áll egymással. Isten központi célja és az Ő legnagyobb öröme az univerzumban tehát Krisztus és a gyülekezet. Rendkívül fontos, hogy nekünk, akik az Úr szolgálatában állunk, szintén Krisztus és a gyülekezet legyen a vezérlő látásunk."

38 oldal,   500 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés