Witness Lee: A papság

Isten üdvrendjében az elsőrendű szolgálat a papság szolgálata. Isten az Ő terve, vagy üdvrendje szerint kormányozza a világegyetemet. Az isteni üdvrend az isteni terv végrehajtásának módját jelenti, amit az Ő sáfárságának, szétosztó munkájának is nevezhetünk. A Biblia szerint Isten üdvrendjében három fő szolgálat található: a papság, a királyság és a prófétaság. A vezető szolgálat a papság, mert ez hozza működésbe a másik kettőt. Másképp fogalmazva a királyság és a prófétaság egyaránt a papság szolgálatától függ. Minden keresztyén munkának és szolgálatnak a papságból kell erednie. Rá kell ébrednünk, hogy Isten semmilyen munkát nem akar elvégeztetni velünk az Ő számára. Ha felismerjük Isten szívének vágyát, akkor teljesen megnyitjuk magunkat neki, hogy elárasszon bennünket Önmagával. Ez a papság, és Isten ma ilyen embereket szeretni elnyerni magának.

184 oldal,   1000 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés