WLeeBio

Witness Lee (1905-1997) egész életében Krisztus Jézus szolgája volt, teljes lényét az Úr céljának szentelve munkálkodott. 1905-ben született Észak-Kínában. Keresztyén családban nevelkedett. 19 éves korában átadta életét Krisztusnak, és elhatározta, hogy egész életét az evangélium hirdetésének szenteli. Szolgálatának korai éveiben találkozott Watchman Nee-vel, aki már akkor ismert igehirdető, bibliatanító és író volt. Ettől kezdve 17 éven keresztül Watchman Nee mellett munkálkodott. 1934-ben Watchman Nee őt bízta meg a Shanghai Gospel Bookroom könyvkiadó vezetésével.

1949-ben a kommunista hatalomátvételt megelőzően Watchman Nee és munkatársai Tajvanra küldték Witness Lee-t, hogy gondoskodjon az Úrtól kapott kijelentések fennmaradásáról. Watchman Nee arra kérte, hogy a kiadói munkát Tajvanon, Taiwan Gospel Bookroom név alatt folytassa - ez később Watchman Nee írásainak külföldi kiadójaként vált általánosan ismertté. Witness Lee tajvani szolgálatát az Úr bőséges áldása kísérte: a hívők száma az anyaországból menekült alig 350 hívőből öt éven belül 20 ezerre növekedett a tajvani gyülekezetekben.

1962-ben Witness Lee az Úr vezetése nyomán az Egyesült Államokba utazott, és Kaliforniában telepedett le. Az ott töltött 35 év alatt gyülekezeti összejöveteleken és hétvégi konferenciákon szolgálva több ezer igehirdetést tartott. Azóta ezek legtöbbje kiadásra került, s közülük sokat több mint tizennégy nyelvre lefordítottak. Utolsó nyilvános konferenciáját 1997 februárjában tartotta, 91 éves korában.

A bibliai igazságok mélyreható kifejtésével Witness Lee hatalmas örökséget hagyott ránk. Legfőbb műve A Biblia élet-tanulmánya (Life-study of the Bible), amely több mint 25 ezer oldalnyi, a Biblia minden egyes könyvére kiterjedő magyarázatot tartalmaz. A tanulmány legfőbb célja annak bemutatása a Szentírás egészén keresztül, miként tapasztalhatják meg és élvezhetik a hívők a Szent Szellem által az Istentől Krisztusban kapott életet. Witness Lee volt a főszerkesztője az Újtestamentum új, kínai fordításának (Recovery Version), és az angol fordítást is ő irányította. A Recovery Version már több más nyelven is megjelent. A bibliai versekhez készült lábjegyzetek, vázlatok és szellemi szempontú hivatkozások szintén Witness Lee nevéhez fűződnek. Igehirdetései több keresztyén rádió műsorában is hallhatók az Egyesült Államokban. 1965-ben Living Stream Ministry néven non-profit szervezetet alapított a kaliforniai Anaheimben, amely Watchman Nee és Witness Lee szolgálatának hivatalos kiadójaként működik.

Witness Lee szolgálata Krisztus életként való megtapasztalását és a hívőknek mint Krisztus Testének gyakorlati egységét hangsúlyozza. Mindkét szempontot egyformán fontosnak tartotta, így a szellemi vezetése alatt álló gyülekezetek jelentős növekedést értek el a keresztyén életben és szolgálatban. Mindvégig hajthatatlan maradt abban a meggyőződésében, hogy Isten célja nem kisebb, különálló csoportok létrehozása, hanem Krisztus Testének felépítése. E felismerés nyomán a hívők egyszerűen a lakóhelyük gyülekezeteként kezdtek el találkozni egymással. Az elmúlt években számos új gyülekezet jött létre Oroszországban és több közép- és kelet-európai országban.

Visszalépés a kezdőlapra