Witness Lee: Az elrejtőzködő Isten

"Észrevettük-e „az elrejtőzködő Isten” kifejezést a Bibliában? Istennek alig néhány gyermeke látja, hogy az Igében ott van ez a kifejezés, és nem is ismerik Istent ilyen módon. Mindenható Istenként, igazságos Istenként, kegyelemmel és könyörületességgel teljes Istenként ismerős számunkra, de elrejtőzködő Istenként nem. Ésaiás könyvét olvasva felfedezzük, hogy Isten számtalan dolgot hajtott végre Izrael gyermekei között, sőt a személyes életükben is, mégis elrejtette magát. Szüntelenül munkálkodott, de mindig rejtve maradt. Nagyon sok mindent tett, az izraelitáknak azonban sejtelmük sem volt, ki állt e dolgok mögött. A mi személyiségünk homlokegyenest ellenkezik Istenével. Ő rejtőzni szeret, mi pedig megmutatkozni; Ő nem vágyik külső megnyilvánulásra, minket viszont csak ez elégít meg. Istennek ez a természete hatalmas próbatétel számunkra."

18 oldal,   300 Ft    


 Visszalépés  |  Megrendelés