A Háromegy Isten

„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Ámen.” (2Kor 13,13)

Habár a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, valamint hasonló, Istent különbözően megnevező kifejezések nem ismeretlenek az Úr népe körében, vajon fellelhető-e a Bibliában annak titka, hogy miért jelenti ki Magát az egy Örökkévaló, Mindenható, Teremtő Isten e hármas egységben Atyaként, Fiúként és Szellemként?

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme nem más, mint az Úr Maga mint élet az élvezetünkre; az Isten szeretete nem más, mint Isten Maga mint az Úr kegyelmének forrása; a Szellem közössége pedig nem más, mint a Szellem Maga mint az Úr kegyelmének a közvetítője Isten szeretetével, hogy részesüljünk belőle. A Háromegy Istenre – az Atyára, a Fiúra és a Szent Szellemre – vonatkozó bibliai kijelentés célja nem teológiai tanulmányok; hanem ezzel a kijelentéssel megragadhatjuk, hogy a Háromegy Isten az Ő titokzatos és csodálatos háromságában hogyan árasztja ki Magát az Ő választott és megváltott népébe, hogy részt vegyünk Benne (2Pt 1,3-4; 1Jn 3,1-2), megtapasztaljuk, élvezzük és birtokoljuk Őt most és örökké.

Ennek a kategóriának a könyvei nem azért beszélnek a Háromegy Istenről, hogy teológiai elmélkedések tárgyává tegyék Őt, hanem azért, hogy szüntelen megtapasztaljuk és élvezzük az Ő állandóan jelenlévő örök valóságát.

A kategóriához tartozó kiadványok