Az új út

„És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Csel 2,46-47)

Annak ellenére, hogy szeretjük az Urat, részt veszünk az összejöveteleken, különböző területeken szolgálunk, olvassuk a Bibliát és imádkozunk, mégis van egy olyan érzésünk, hogy valami hiányzik a gyülekezeti életben. Az „új út” gyakorlata egy lehetőség arra, hogy kitöltsük ezt a belső hiányt azzal, hogy egyes otthonokra összpontosítunk. Az új út magában foglalja a házról házra járást az evangélium hirdetésére, az emberek bemerítését és házi összejövetelek azonnali felállítását az új hívők otthonában, tanítva az igazságot az otthonokban, hogy felépítsük az új hívőknek a bibliaolvasási és imádkozási szokásait, és megismertessük velük a gyakorlati gyülekezeti életet, ilyen módon bevezetve őket a gyülekezeti élet gyakorlatába.

A könyvek ebben a kategóriában beszélnek az Isten által elrendelt út gyakorlásának fontosságáról, ami az új útja a növekedésnek és a Krisztus Teste felépülésének.

Ebben a kategóriában minden könyv arról beszél, hogy milyen fontos rátérni az Isten által elrendelt útra, az új útra, amelynek célja Krisztus Teste növekedése és felépülése.

A kategóriához tartozó kiadványok