Krisztus

„Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, Megjelentetett pedig most a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az Evangélium által.” (2Tim 1,9-10)

Az első és az utolsó név (Jel 22,21) az Újtestamentumban Jézus bizonyítva, hogy az Újtestamentum témája és tartalma Jézus Krisztus. A Biblia az élet könyve és ez az élet egy élő személy, a csodálatos és mindent tartalmazó Krisztus. Az Ótestamentum úgy festi le az Ő csodálatos személyét előképekben és próféciákban, hogy Ő az Eljövendő. Most az Újtestamentumban ez a csodálatos személy eljött. Amikor Krisztus eljön, akkor fény, élet, üdvösség, megelégedés, gyógyulás, szabadság, nyugalom, kényelem, békesség, és öröm mind eljön Vele. Az egész Újtestamentum egy teljes kifejtése ennek a csodálatos Krisztusnak, aki minden a mi számunkra.

Ennek a kategóriának a könyvei bemutatják a Biblia kijelentését Krisztusról, a Felkentről, aki egy örökkévaló megváltást végzett el, és aki most az Ő isteni életével ellátja a hívőket az ő felépülésükre.

A kategóriához tartozó kiadványok