A Biblia tanulmányozása

„Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az Igét teljes készséggel, naponként tudakozva az Írásokat, ha úgy vannak-é ezek.” (Csel 17:11)

A Biblia tanulmányozása, Isten örökkévaló céljának felkutatása az Ő Szent Igéjében, egyedülálló privilégiuma minden hívőnek. A teljes Írás Istentől ihletett, és lehetséges az utunkra vonatkozóan megvilágosodást, valamint a növekedésünkhöz és érettségre jutásunkhoz szellemi ellátmányt kapnunk azáltal, hogy olvassuk Isten Igéjét és imádkozunk felette. Mint a nyitott gondolkodású béreaiak, minden keresztyénnek vizsgálnia és tanulmányoznia kellene az Írásokat naponként, hogy belépjenek magának Istennek a gondolatába és szívébe. Tanulmányoznunk kell a Bibliát, de nem a doktrinális ismeretért, hanem azért, hogy táplálást nyerjünk a hitnek az igéiből, és magának Istennek a szájából származó szavak által éljünk.

Ennek a kategóriának a könyvei megnyitják az isteni kijelentést a Szentírásban Istennel, Krisztussal, a Szellemmel, a gyülekezettel, a hívőkkel, a királysággal és az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Ezekről a témákról itt főleg a Háromegy Isten életének a választott és megváltott népébe történő kitöltése nézőpontjából olvashatunk.

A kategóriához tartozó kiadványok