Konferencia- és tréningüzenetek vázlatai

2024

Megharcolni a nemes harcot, bevégezni a futást, megtartani a hitet és szeretni az Úr megjelenését ahhoz, hogy megkapjuk Krisztusnak mint az igazságosság koronájának a jutalmát

Nemzetközi Kínai Nyelvű Konferencia (2024. február)

 1. Megharcolni a nemes harcot
 2. Bevégezni a futást
 3. Megtartani a hitet
 4. Szeretni az Úr megjelenését azáltal, hogy fenntartjuk a szeretetünket Őiránta az Énekek énekének benső jelentősége szerint
 5. Megkapni Krisztusnak mint az igazságosság koronájának a királyság-jutalmát

2023

Fáradozás a jó föld által jelképezett mindent tartalmazó Krisztuson a gyülekezetnek mint Krisztus Testének a felépítéséért, a királyság valóságáért és megnyilvánulásáért és azért, hogy a menyasszony elkészítse magát az Úr eljöveteléhez

Félévenkénti tréning (2023. december)

 1. Harcolás a jó földért
 2. A mindent tartalmazó Krisztusnak mint a jó földnek a megöröklése azáltal, hogy megfogadjuk az Ő tanácsotés figyelmeztetéseket adó szavait, és azáltal, hogy részesülünk az Ő megújult tréningjében a belső emberünk naponkénti megújításához
 3. Búza és árpa földje
 4. A mindent tartalmazó Krisztus mint a jó föld – bővizű patakok, források és mély vizeknek földje, amelyek völgyekben és hegyeken fakadnak
 5. Szőlőtők földje
 6. Krisztus mint a szombati nyugalmunk, amit Kánaán jó földje jelképez
 7. A mennybemenetel megismerése
 8. Megtapasztalni és élvezni a mindent tartalmazó Krisztust mint a jó földet – egy olyan földet, amelyen semmiben sem szűkölködünk
 9. Gránátalmák földje
 10. Vezérelvek, amelyeket meg kell látnunk és tapasztalnunk ahhoz, birtokba vegyük Krisztust mint a jó földet
 11. A jó föld termésének többlete és Istennek az Atyának a testületi imádata hitelességben
 12. Krisztust mint a jó földet élvező életet élni, amivel végeredményként ott van a templom, Isten lakóhelye,és a város, Isten királysága

Krisztus élvezete és az életben való növekedésünk az érettségre

Nemzetközi Thanksgiving Konferencia (2023. november)

 1. A mindent tartalmazó Krisztus élvezete mint az egyedülálló megoldás az összes problémára a gyülekezetben
 2. A Háromegy Isten öröme a mi örömünkké válik
 3. Foglalkozni a szívünkkel azért, hogy az élet isteni magja növekedjen a bensőnkben az életben való érettségünkre Isten életben való építéséért
 4. Megismerni a mindent tartalmazó Krisztust és növekedni Isten növekedésével
 5. Az érett élet uralkodási szempontja, amit József életében láthatunk
 6. A Krisztus előtt lévő öröm és az előttünk lévő öröm

Áttekintés az Úr helyreállító munkájának központi terhéről és jelenvaló igazságáról az Ő megjelenése előtt

Félévenkénti tréning (2023. július)

 1. Isten ökonómiája végső célja – Isten emberré vált, hogy az ember Istenné válhasson életben és természetben, de az Istenségben nem, Krisztus Teste felépítéséért az Új Jeruzsálem kiteljesítéséhez
 2. A divinális és misztikus tartomány
 3. Isten beépíti Önmagát Krisztusban a lényünkbe
 4. Egybeszerkesztés és Krisztus Testének a valósága
 5. Az isten-emberi életvitel
 6. Isten szerinti pásztorlás
 7. Isten teljes megmentésének a két szempontja – törvényes megváltás plusz organikus megmentés
 8. Uralkodás az életben
 9. Krisztus teljes szolgálata három szakaszban
 10. Az Isten-emberek divinális joga: részesedni Isten istenségében
 11. A kiteljesedett Istennek az újjászületett hívőkkel való isteni-emberi inkorporációja – annak a kimenetele, hogy az Atya megdicsőítette Krisztust az isteni dicsőséggel
 12. Az Új Jeruzsálemmé válni

Krisztus megismerése, megtapasztalása és élvezése, ahogyan a Filippi levélben feltárul

Nemzetközi Memorial Day Konferencia (2023. május)

 1. Krisztust mindenként venni az Ő elnyerése céljából azáltal, hogy megtagadjuk az énünket, és a szellemünkhöz fordulunk
 2. Annak a titoknak a megtanulása, hogy mindent Krisztusban mint a Megerősítőben tegyünk azért, hogy Krisztust éljük, Krisztust felnagyítsuk és Krisztust elnyerjük az Ő dicsőségéért a gyülekezetben
 3. Egynek lenni lélekben Krisztus élvezéséhez azáltal, hogy az egy dologra gondolunk, egyek vagyunk Krisztussal a belső részeiben, és engedjük Istennek, hogy munkálja bennünk az akarást és a cselekvést az Ő jókedvéért
 4. Megismerni Krisztust és az Ő feltámadásának erejét
 5. Megismerni Krisztus szenvedéseinek közösségét és hasonulni az Ő halálához
 6. Eljutni a kiváló feltámadásra (átdolgozott fordítás; eredeti fordítás, amellyel a hangüzenet fordítása készült, és amelyben a „kiváló feltámadás” helyett a kifejezés egy nagyon szó szerinti fordítása szerepel)

Felkészülni az Úr eljövetelére

Nemzetközi Kínai Nyelvű Konferencia (2023. február)

 1. Felkészülni az Úr eljövetelére azáltal, hogy szeretjük az Ő megjelenését, és nem szeretjük a jelen kort
 2. Felkészülni az Úr eljövetelére azáltal, hogy növekedünk az életben az éretté váláshoz
 3. Felkészülni az Úr eljövetelére azáltal, hogy figyelmezünk a prófétai szóra mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és a hajnalcsillag felkel a szíveinkben
 4. Felkészülni az Úr eljövetelére azáltal, hogy hű és eszes rabszolgák vagyunk
 5. Felkészülni az Úr eljövetelére azáltal, hogy megújult életvitelt folytatunk, és fáradozunk a pásztorlásban

A konferencia 1-2. és 5. üzenetének vázlata megegyezik a Közép- és Kelet-Európai és Balkán Konferencia 2023 (május 19-21.) három üzenetének vázlatával. Az utóbbi konferenciáról készült videó- és hangfelvételek ingyenesen elérhetőek magyarul: https://churchesceeb.org/2023-archive-hungarian/

2022

Kikristályosítási tanulmány az 1 és 2 Krónikákról, Ezsdrásról, Nehémiásról és Eszterről

Félévenkénti tréning (2022. december)

 1. Isten haladása az ember történelmében az Ő örökkévaló ökonómiája véghezviteléhez
 2. A jó földön való életvitel kulcsfontosságú szempontjai a babiloni fogságból való visszatérés után
 3. Isten oltárának újraépítése – az égőáldozati oltár
 4. Isten háza építésének helyreállítása Isten prófétáinak isteni bátorítása révén
 5. Ezsdrás, egy papi írástudó, és a szükség Ezsdrásokra – olyanokra, akik jártasak Isten igéjében
 6. A visszatért foglyok megtisztulásának benső jelentősége
 7. Nehémiás – egy olyan személy mintaképe, akinek korszakváltó értéke van Isten számára
 8. A város falának építése a gyülekezetnek mint Isten házának a védelméért
 9. Építés és harcolás – a szellemi hadviselésben való részvétel szükségessége a gyülekezet építéséhez
 10. Ezsdrás és Nehémiás helyreállítási könyveinek központi és kulcsfontosságú pontja – a helyénvaló és megfelelő vezetés az Úr helyreállító munkájában
 11. Ezsdrás szolgálatának és Nehémiás vezetésének a benső jelentősége – felépíteni a gyülekezetet mint Isten házát és Isten királyságát az Új Jeruzsálem kiélése és kimunkálása által
 12. Egy Isten, aki elrejtőzködik – a rejtett Isten

Kikristályosítási tanulmány a Királyok első és második könyvéről

Félévenkénti tréning (2022. július)

 1. A Királyok első és második könyvének Isten ökonómiájára vonatkozó benső kijelentése, amely tipológia révén tárul fel és kerül átadásra
 2. Négy kulcsfontosságú utazás ahhoz, hogy belépjünk a kor szolgálatába azáltal, hogy szorosan követjük a kor szolgálóját, akinél a kor látása van
 3. Elizeus Krisztus előképe az élet kegyelmével való szolgálatában, és mint Isten embere, aki Isten képviselőjeként, az ügyvivő Istenként, viselkedett
 4. Salamon pompás királysága, amely Krisztus királyságának az előképe a millenniumban
 5. A természeti képesség ellentétben az élet érettségének feltámadt képességével a gyülekezetnek mint Krisztus organikus Testének a felépítéséért
 6. Továbbmenni az Úrral a sátoros gyülekezeti életből a templomi gyülekezeti életbe Krisztus Testének mint az élő Isten templomának felépítéséért
 7. A templom építőanyagainak benső jelentősége
 8. Szent templommá növekedés az Úrban
 9. Isten temploma Isten dicsőségével megtelve
 10. Az Úr helyreállító munkája – Siont felépíteni
 11. Hitehagyás, a magaslatok és az egység valódi talajának helyreállítása
 12. Győzedelmes életet élni az életben való uralkodás által, és így az Új Jeruzsálemmé mint az élet városává válni

2021

Kikristályosítási tanulmány Sámuel első és második könyvéről

Félévenkénti tréning (2021. december)

 1. Sámuel első és második könyvének központi gondolata és az eszerint a két könyv szerint feltáruló Isteni Háromság
 2. Az annai szolgálat
 3. Sámuel történetében meglátható szellemi alapelvek, életleckék és szent figyelmeztetések
 4. A Frigyláda és a szent sátor története
 5. Harc az amálekitákkal
 6. Dávid történetében meglátható szellemi alapelvek, életleckék és szent figyelmeztetések
 7. Dávid, aki az előképe Krisztusnak, a valódi Dávidnak – Isten eljövendő királysága Királyának
 8. Dávid magja Isten Fiává válik
 9. A gyülekezetnek mint Krisztus Testének az organikus felépítése a szellemi metabolizmus folyamata által aszerint, ahogy a hívők bensőleg megtapasztalják a bennük lakozó Krisztust
 10. Dávid, Méfibóset és Isten kedvessége
 11. Dávid és Abigail – a hadakozó Krisztus és a hadakozó gyülekezet előképei
 12. Sámuel első és második könyvében szereplő öt főbb alaknál meglátható szellemi alapelvek, életleckék és szent figyelmeztetések a jó föld élvezetével kapcsolatban

Kikristályosítási tanulmány Józsué, Bírák és Ruth könyvéről

Félévenkénti tréning (2021. július)

 1. Isten Józsuénak adott megbízása, ígérete és bátorítása
 2. Kánaán földjének birtokbavétele a sátáni erők legyőzése által
 3. Átkelés a Jordán folyón és felkészülés a csatára
 4. Annak szüksége, hogy Isten népe keresse az Úr irányítását, és rendelkezzen az Ő jelenlétével, hogy megjelenítsék az Ő győzelmét a Teste felépítéséért és a királysága terjesztéséért
 5. Kánaán földjének termése és a jó föld elosztásának benső jelentősége
 6. A Bírák könyve benső jelentősége és Izrael hitehagyása Isten imádásában
 7. Isten Deborát támasztotta Izrael bírájának, valamint egy anyának Izraelben, aki gyakorolta a női alárendelődést a férfi előtt, hogy megtartsa Isten elrendelését, és hogy egész Izraelt behozza az Isten királysága és fősége alatti helyénvaló rendbe
 8. Gedeonnak mint Isten erős vitézének a benső jelentősége
 9. Izrael fiainak nem volt királya, és mindenki azt cselekedte, amit jónak látott az ő szemei előtt
 10. Ruth megválasztotta a célját, gyakorolta a jogát, kereste a nyugalmát, és jutalmat kapott Isten ökonómiájáért
 11. Boáz és Ruth – Krisztus és a gyülekezet előképei
 12. Az élet útjának választása az Úr helyreállító munkájában

2020

Kikristályosítási tanulmány Jób, Példabeszédek és a Prédikátor könyvéről

Félévenkénti tréning (2020. december)

 1. A nagy kérdés Jób könyvében és a nagy válasz
 2. Isten, az ember és a Sátán
 3. Jób tapasztalata Isten felemésztő és megfosztó tevékenységéről az Ótestamentumban messze elmaradt Pálétól az Újtestamentumban
 4. Jób és a két fa
 5. Isten szándéka Jóbbal – jó emberből Isten-emberré váljon
 6. Isten elnyerése, hogy Isten átformáljon Isten céljáért
 7. A benső, lényegi isteni kijelentés Isten haladásáról az emberrel és az emberek között az Ótestamentumban, valamint Isten haladásáról az emberben az Újtestamentumban Isten szíve vágyának véghezvitelére és az ember Isten előtti szükségének a megelégítésére
 8. Isten sokféle bölcsessége
 9. A Példabeszédek könyvének imádkozó szellemmel való olvasása, hogy aranyrögöket és drágaköveket adjon nekünk, és ezzel megerősítse a [pozitív értelemben] Krisztust hajszoló életünket Isten ökonómiájának betöltéséért
 10. Istenes életet élni
 11. Az Úr félelmének valódi, lényegi, benső jelentősége Isten ökonómiájában
 12. Hiábavalóságok hiábavalósága, a valóság Jézusban és Isten fiainak a megjelenése