Ki volt Witness Lee?

Witness Lee (1905-1997) egész életében Krisztus Jézus szolgája volt, teljes lényét az Úr céljának szentelve munkálkodott. 1905-ben született Észak-Kínában. Keresztyén családban nevelkedett. 19 éves korában átadta életét Krisztusnak, és elhatározta, hogy egész életét az evangélium hirdetésének szenteli. Szolgálatának korai éveiben találkozott Watchman Nee-vel, aki már akkor ismert igehirdető, bibliatanító és író volt. Ettől kezdve 17 éven keresztül Watchman Nee mellett munkálkodott. 1934-ben Watchman Nee őt bízta meg a Shanghai Gospel Bookroom könyvkiadó vezetésével.

1949-ben a kommunista hatalomátvételt megelőzően Watchman Nee és munkatársai Tajvanra küldték Witness Lee-t, hogy gondoskodjon az Úrtól kapott kijelentések fennmaradásáról. Watchman Nee arra kérte, hogy a kiadói munkát Tajvanon, Taiwan Gospel Bookroom név alatt folytassa – ez később Watchman Nee írásainak külföldi kiadójaként vált általánosan ismertté. Witness Lee tajvani szolgálatát az Úr bőséges áldása kísérte: a hívők száma az anyaországból menekült alig 350 hívőből öt éven belül 20 ezerre növekedett a tajvani gyülekezetekben.

1962-ben Witness Lee az Úr vezetése nyomán az Egyesült Államokba költözött, és Kaliforniában telepedett le. Az ott töltött 35 év alatt gyülekezeti összejöveteleken és hétvégi konferenciákon szolgálva több ezer igehirdetést tartott és számtalan meghívásnak eleget téve sok keresztyén csoporthoz ellátogatott. Azóta ezek legtöbbje kiadásra került, s közülük sokat több mint tizennégy nyelvre lefordítottak. Utolsó nyilvános konferenciáját 1997 februárjában tartotta, 91 éves korában.

A bibliai igazságok mélyreható kifejtésével Witness Lee hatalmas örökséget hagyott ránk. Legfőbb műve A Biblia élet-tanulmánya (Life-study of the Bible), amely több mint 25 ezer oldalnyi, a Biblia minden egyes könyvére kiterjedő magyarázatot tartalmaz. A tanulmány legfőbb célja annak bemutatása a Szentírás egészén keresztül, miként tapasztalhatják meg és élvezhetik a hívők a Szent Szellem által az Istentől Krisztusban kapott életet. Witness Lee volt a főszerkesztője az Újtestamentum új, kínai fordításának (Recovery Version), és az angol fordítást is ő irányította. A Recovery Version már több más nyelven is megjelent. A bibliai versekhez készült lábjegyzetek, vázlatok és szellemi szempontú hivatkozások szintén Witness Lee nevéhez fűződnek. Igehirdetései több keresztyén rádió műsorában is hallhatók az Egyesült Államokban. 1965-ben Living Stream Ministry néven non-profit szervezetet alapított a kaliforniai Anaheimben, amely Watchman Nee és Witness Lee szolgálatának hivatalos kiadójaként működik.

Witness Lee szolgálata Krisztus életként való megtapasztalását és a hívőknek mint Krisztus Testének gyakorlati egységét hangsúlyozza. Mindkét szempontot egyformán fontosnak tartotta, így a szellemi vezetése alatt álló gyülekezetek jelentős növekedést értek el a keresztyén életben és szolgálatban. Mindvégig hajthatatlan maradt abban a meggyőződésében, hogy Isten célja nem kisebb, különálló csoportok létrehozása, hanem Krisztus Testének felépítése. E felismerés nyomán a hívők egyszerűen a településük gyülekezeteként kezdtek el találkozni egymással.

Az Ige szolgálata mellett Witness Lee sokat utazott az 1960-as és 70-es években az USA-ban és Kanadában. Távol Keletre is visszatért számos alkalommal hogy erősítse és tökéletesítse a gyülekezeteket Tajvanon. A 60-as években gyakori látogatásokat tett a Fülöp szigetekre, Hongkongba, Szingapúrba, Indonéziába, Malajziába, Thaiföldre és Japánba. 1965-ben ellátogatott Brazíliába és más dél-amerikai országokba. A 70-es évek alatt Witness Lee Ausztráliába, Új-Zélandra, Dél-Koreába, Izraelbe és sok európai országba utazott. Ilyen fáradhatatlan munka eredményezte a Krisztus Teste felépülését az egész Földön. 1980-ban már 70 helyi gyülekezet volt az USA-ban és 426 világszerte.

1984 őszén, Witness Lee elkezdte segíteni a gyülekezeteket egy olyan “kis csoportos” gyülekezeti élet gyakorlásában amely az imádkozáshoz és az igazság tanulásához a házi összejövetelekre összpontosított. Bátorította a gyülekezeteket az evangélium hirdetésére házról házra járva, az új hívők táplálására és tanítására és segítette a tagokat Úr nevében az „igazságot szólni” (Ef 4,15), hirdetni a gyülekezetek alkalmain. A fentiek gyakorlása segítette a gyülekezetekben sok tag funkciójának a kibontakozását és kifejlődést arra, hogy építsék a Krisztus Testét, közvetlenül beteljesítve az Efézus 4,11-16 verseit. Következésképpen Krisztus élvezete és sok tag vitalitása nagy mértékben növekedett, mint ahogy a tagok száma is. 1985-re az USA helyi gyülekezeteiben összejövő tagok száma 10200-ra növekedett és 98 helyi gyülekezet volt az USA-ban. Világszerte pedig 129 ezer hívő találkozott 605 helyi gyülekezetben.

Azért, hogy több fiatal nyerjen tökéletesítést a Bibliában lévő igazság megismerésében és, hogy részt vegyenek az Úrnak az Ő gyülekezetét felépítő munkájában, Witness Lee létrehozott nemzetközi Biblia Igazság és Gyülekezeti Szolgálat tréning központokat azok részére, akik teljes időben szolgálják az Urat.

Sokan akik elvégezték ezeket a tréningeket folytatták az Úr szolgálatát teljes időben és segítették az Úr bizonyságának a terjedését szerte a földön.

A 90-es években a teljes idejű tréningek felállításain túl Witness Lee folytatta a Biblia magas igazságaival való szolgálatát a Krisztus Testének a táplálására. Továbbá folytatta a kis „vitális” csoportok gyakorlásának bátorítását helyileg, a munkatársak és gyülekezetek globális elegyedésének a gyakorlata mellett. A gyülekezetek sokszorozódtak. 1996-ra, egy évvel Witness Lee Úrhoz költözése előtt, körülbelül 250 helyi gyülekezet volt az USA-ban és 2300 helyi gyülekezet világszerte, Kínán kívül.

Ahogy az Úr használta a korai apostolokat hogy szolgáljanak Krisztussal az Ő gyülekezete felépítésére, Ő hatalmasan használta Watchman Nee-t és Witness Lee-t napjainkban. Ők hűségesek voltak az Újtestamentum szolgálatának folytatásában, amely létrehozza a Krisztus Testét. Az ő szolgálatuk nyomán 1949-re a gyülekezetek száma 400-ra növekedett Kínában és 1996-ra pedig a gyülekezetek száma 2300-ra emelkedett világszerte. Watchman Nee valóban az isteni kijelentés látója volt napjainkban, és Witness Lee pedig ugyancsak minden kétséget kizáróan egy bölcs építőmester volt ugyanannak az isteni kijelentésnek az alapján ebben a korban.