Az evangélium

„Mert bizonyságom nékem az Isten, akinek szolgálok szellemben az Ő Fiának Evangéliumában, hogy szüntelen megemlékezem rólatok imádságaimban, […] Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.” (Róm 1,9. 16)

Az evangélium többet jelent, mint csupán megmentést nyerni Isten ítélete alól és az örök kárhozattól. Magában foglalja Isten megmentő kegyelmének teljes gazdagságát: kezdve a hívő egyedül hit általi megigazulásával, folytatva az Isten gyermekévé való újjászületéssel és betetőzve az érett férfikort elérő nagykorúsággal, a Krisztus képére való teljes áthasonulással az isteni élet munkálkodása által. Az igének, amit hirdetnünk kell alkalmas és alkalmatlan időben (2Tim 4,2), tükröznie kell a Szentírásban kijelentett evangélium mély tartalmát.

Ennek a kategóriának a könyvei felfedik a Bibliában kijelentett evangélium fontosságát és gazdag tartalmát, amely átadja Isten megmentésének az erejét mindazok számára, akik hisznek.

A kategóriához tartozó kiadványok