Élet

„Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. […] Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. […] Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (Jn 1,4; 3,16; 10,10b)

Az Újtestamentumban három különböző görög szó (biosz, pszükhé, zoé) magyar fordítása egyaránt élet. Biosz a biológiai életünkre, a fizikai testünk életére vonatkozik. Pszükhé a szubjektív, pszichés életünkre, a lelkünk életére vonatkozik. Zoé azonban a világegyetem legmagasabb rendű életére vonatkozik, Magának a Háromegy Istennek az isteni életére. Krisztus eljött, hogy elnyerjük és élvezzük az Ő örökkévaló, teremtetlen és elpusztíthatatlan isteni életét. Ezt az életet hit által nyerik el a hívők, és ekkor az isteni élettel újonnan születnek. Ez az élet a hívőket Isten gyermekeivé teszi azzal a képességgel együtt, hogy az isteni életben növekedjenek és érjenek, míg be nem teljesednek Isten egész teljességéig (Ef 3,19).

A könyvek ebben a kategóriában kifejtik a bibliai kijelentést a Háromegy Isten életéről, amely a hívők osztályrésze a mindennapi élvezetükre és ellátmányukra.

A kategóriához tartozó kiadványok