Keresztyén gyakorlat

„Ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.” (2Kor 4,16)

A keresztyén élet a mindennapi gyakorlat kérdése (1Tim 4,15). Fontos azonban, hogy helyesen értsük ennek a gyakorlatnak a tartalmát és fókuszát. A gyakorlatunk nem koncentrálhat olyan külsődleges dolgokra, mint például az etikus magaviselet, hanem inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy az isteni élet működése által belsőleg megújuljunk. Hasonló módon, a gyakorlatunk tartalmát külső szabályokra vagy módszerekre sem szabadna alapoznunk, hanem inkább a szellem gyakorlására kellene összpontosítanunk, különösen Isten Igéjének az olvasásakor és hirdetésekor, amely felszabadítja az isteni élet működését.

Watchman Nee és Witness Lee minden könyve ebben a kategóriában az ilyen mindennapi „élet-gyakorlatok” fontosságáról beszél, és segít a hívőknek az életben való naponkénti megújulásban.

A kategóriához tartozó kiadványok