A gyülekezet

„És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.” (Efézus 1,22-23)

Az egyház [a gyülekezet] Krisztus Teste, az Atya lakhelye,
Elhívott nép, és Isten és ember elegye;
Kiválasztva előre, megváltva Golgotán,
Természete nem földi, áll mennynek talaján.

Egy egyetemes Test van a világon jelen,
S csak egy lehet belőle minden lakóhelyen.
Helyi irányítása különböző lehet,
De másféle közösség sosem kaphat helyet.

Ezek a könyvek felfedik a szellemi igazságokat és a gyakorlati alapelveket a gyülekezettel, Krisztus Testével kapcsolatban.

A kategóriához tartozó kiadványok